Herinrichting / projecten

Ons bedrijf heeft in opdracht van de Gemeente Vlaardingen (in samenwerking met de Gemeente Maassluis, Gemeente Midden Delfland en met Rijkswaterstaat) het project Herinrichten Broekpolderweg gerealiseerd. Deze weg werd het slechtste fietspad van Nederland genoemd (bron: Fietsersbond). Die negatieve status is de weg nu gelukkig kwijt.

Het aanleggen, opnieuw aanleggen en ontwerpen is een van onze specialiteiten. Kennis en ervaring is ruimschoots aanwezig. Gerealiseerde projecten lopen uiteen van de aanleg van één parkeerplaats, via het ophogen van complete woonwijken tot het opnieuw aanleggen van uitbreidingen en winkelgebieden. Ook voeren wij onderhoudswerkzaamheden op het gebied van bestratingen, asfalt en rioleringen.

Bedrijfsterreinen worden doorgaans zwaar belast. Een goede ondergrond en een optimale verhardingsconstructie zijn op dergelijke terreinen essentieel. Daarnaast worden steeds vaker (visuele) eisen gesteld aan de inrichting. Denk bijvoorbeeld aan sierbestrating, straatmeubilair en groen- en beplantingswerk. En vergeet niet het duurzaam ophogen met lichte ophoogmaterialen.