Bestratingen

Bestratingen zijn er overal. In dorpen en steden zijn verschillende soorten verhardingen te vinden. Het aanleggen of ophogen van die bestratingen, zoals schoolpleinen, parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen, trottoirs, woonerven, bushaltes, fietspaden en opritten en aanpassingen ten behoeve van mindervaliden is ons vak. Wij verzorgen ook duurzame ophogingen met lichte ophoogmaterialen. Daar waar de ondergrond door de vaak slappe bodem weinig draagvermogen heeft, kan het toepassen van lichte ophoogmaterialen de onderhoudskosten op termijn verminderen.