bestratingswerkzaamheden Swadenburg (verschillende locaties)

vanaf maandag 27 maart tot 13 april


Wat gaat er gebeuren?

Aan de Swadenburg worden gedeelten van de trottoirs opnieuw bestraat. Op de bijgaande tekening staat welke gedeelten worden aangepakt. Rood geeft aan waar opnieuw wordt bestraat, blauw geeft aan waar reparatiewerkzaamheden plaats gaan vinden.

Wanneer en hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden starten maandag 27 maart 2017 om 07.00 uur. Er wordt begonnen met het opnieuw bestraten van het trottoir en de fietsstrook aan de noordzijde (fase 1 op de tekening). Aansluitend wordt het trottoir (fase 2) aangepakt. Er wordt naar gestreefd alle werkzaamheden donderdag 13 april te hebben afgerond, onvoorziene (weers)omstandigheden daargelaten.

Bereikbaarheid woningen en winkels

De woningen en de winkels houden wij voor voetgangers bereikbaar met loopschotten of in gebruik blijvende bestrating. Fietsers zullen waar nodig worden omgeleid.

Bereikbaarheid ingang winkelcentrum Bloemendaal

De ingang van het winkelcentrum zal normaal bereikbaar blijven.

Nadere informatie

Wilt u nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met afdeling POR (Projecten Openbare Ruimte) van de gemeente Gouda, telefoon 140182.

Plattegrond werkvak

omgevingskaart van bestratingswerkzaamheden Swadenburg (verschillende locaties)