Bestratingswerkzaamheden trottoirs en parkeervakken Houtmansgracht

vanaf maandag 12 december tot eind december


Wat gaat er gebeuren?

Aan de Houtmansgracht worden gedeelten van de trottoirs en gedeelten van de parkeerplaatsen opnieuw bestraat. Op de bijgaande tekening staat rood ingekleurd welke gedeelten worden aangepakt.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden starten maandag 12 december a.s. om 07.00 uur. Er wordt begonnen met het opnieuw bestraten van het trottoir Houtmansgracht, vanaf de Lange Tiendeweg richting de Lem Dulstraat.

Parkeren

Vanaf dinsdag 13 december a.s. 07:00 uur kan niet geparkeerd worden aan de voorzijde van het oude politiebureau. Dit wordt vooraf met tijdelijke parkeerverboden en tekstborden aangegeven.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Er wordt naar gestreefd alle werkzaamheden eind december te hebben afgerond (onvoorziene omstandigheden zoals vorst en regen daargelaten). Mochten onvoorziene omstandigheden hiertoe aanleiding geven, dan zullen de werkzaamheden in januari worden hervat.

Bereikbaarheid woningen

De woningen houden wij voor voetgangers bereikbaar met loopschotten of in gebruik blijvende bestrating.

Bereikbaarheid (inrit) parkeerterrein Het Buro

Wij zorgen er voor dat de inrit naar het parkeerterrein Het Buro met rijplaten bereikbaar zal blijven.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda op telefoonnummer 14-0182.

Plattegrond werkvak

omgevingskaart van Bestratingswerkzaamheden trottoirs en parkeervakken Houtmansgracht