Bestratingswerkzaamheden Aernout Drostkade

vanaf maandag 7 november tot eind december


Wat gaat er gebeuren?

De rijbaan van de Aernout Drostkade wordt opnieuw bestraat. Ook de trottoirband aan de slootzijde wordt hersteld. De trottoirs blijven gehandhaafd. Ter hoogte van de nieuwbouw (Trefkuil-locatie) worden de parkeervakken en het trottoir aangepast aan de nieuwbouw.

Planning werkzaamheden

Startdatum van de werkzaamheden is maandag 7 november 2016, vanaf 07:00 uur. We beginnen vanaf Schaepmanstraat richting Bosboom Touissantkade (zie tekening).

De werkzaamheden worden in zes fasen uitgevoerd. Daardoor blijft uw wijk zo goed mogelijk bereikbaar én blijft de overlast beperkt. Elke fase duurt ongeveer één week. Zodra een fase gereed is, wordt het betreffende gedeelte weer vrijgegeven.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De totale werkzaamheden duren tot eind december 2016. Weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen deze termijn beïnvloeden.

Wat betekent dit voor het parkeren en de bereikbaarheid van mijn woning?

Omdat de straat afgesloten zal zijn, wordt er een omleiding ingesteld met behulp van borden. De trottoirs blijven gehandhaafd, zodat de woningen normaal te voet bereikbaar blijven.

Per fase zal tijdelijk niet kunnen worden geparkeerd; vanaf maandag 7 november (fase 1) 07:00 uur kan niet worden geparkeerd tussen de Schaepmanstraat en Bakhuizen van de Brinkstraat. Een week later fase 2 enzovoorts.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda op telefoonnummer 14-0182.

Plattegrond werkvak

omgevingskaart van Bestratingswerkzaamheden Aernout Drostkade