Bestratingswerkzaamheden Groeneweg

vanaf maandag 19 september tot eind oktober


Wat gaat er gebeuren?

Een gedeelte van de Groeneweg (tussen de Doelenstraat en Koepoort) wordt opnieuw bestraat en egaal gemaakt. Ook voert Rekam graafwerkzaamheden uit ten behoeve van de ondergrondse bekabeling.

Wanneer en hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden starten maandag 19 september a.s. om 07.00 uur. Om de overlast te beperken wordt in fasen gewerkt. Op de onderstaande tekening staat ingekleurd welke gedeelten wanneer worden aangepakt.

Bereikbaarheid Huize Groeneweg / Wijde Poort / De Baan

Huize Groeneweg / Wijde Poort / De Baan zullen te allen tijde bereikbaar blijven. Tijdens fase 1 (zie tekening) wordt er een omleiding ingesteld via Houtmansgracht en Lange Tiendeweg. Vanaf fase 2 dient via Doelenstraat gereden te worden.

Bereikbaarheid panden Groeneweg

Met tekstborden wordt een omleiding ingesteld. De woningen houden wij voor voetgangers bereikbaar met loopschotten of in gebruik blijvende bestrating.

Inrit Kees Faessens Rolwagensteeg

De aannemer gaat een extra fase in het werk maken waarbij de grens precies bij de ingang Kees Faessens Rolwagensteeg naar de garages ligt. Zo kunnen de bewoners altijd via de ene of via de andere kant van de Groeneweg hun garage bereiken. Als het zo voorkomt dat ze precies voor de inrit aan het werk zijn en de garage kort niet bereikbaar is, zullen ze dat communiceren met de betreffende bewoners. Dit gaat dan maximaal om een dag(deel).

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Er wordt naar gestreefd alle werkzaamheden eind oktober a.s. te hebben afgerond (onvoorziene omstandigheden daargelaten).

Parkeren.

Vanaf de start van de werkzaamheden zal niet geparkeerd kunnen worden tussen Doelenstraat en Wijde Poort. Wij adviseren u om uw auto vóór maandag 19 september a.s. 07.00 uur elders te parkeren.

Aan de bewoners van de Groeneweg, Tuinstraat, Walestraat, Doelenstraat, Spieringstraat

Wegafsluiting en omleiding

Tijdens de werkzaamheden wordt een omleiding ingesteld. De omleiding wordt met tekstborden aangegeven en zal eerst via de Houtmansgracht / Tiendeweg lopen en later via de Walestraat / Doelenstraat.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda op telefoonnummer 14-0182.

Plattegrond werkvak

omgevingskaart van Bestratingswerkzaamheden Groeneweg