Bestratingswerkzaamheden Jan Verswollezone e.o.

vanaf maandag 22 augustus tot eind november


Nu de bouwactiviteiten in de Jan Verswollezone worden afgerond, start de laatste fase in dit gebied: het volledig woonrijp maken.

Wat gaat er gebeuren?

De bestrating wordt aangebracht en er wordt herstelwerk uitgevoerd in de Manege, Schooltuinen en De Kwekerij.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden starten maandag 22 augustus en duren naar verwachting tot eind november. Op de tekening (zie hieronder) is te zien dat in vier fases wordt gewerkt. De planning is onder voorbehoud, onvoorziene omstandigheden kunnen deze beïnvloeden.

Bereikbaarheid

Wanneer er voor uw deur wordt gewerkt, zorgen wij ervoor dat u uw woning in en uit kunt. Indien nodig leggen wij loopplanken neer. Ook wordt u op tijdelijke huisvuilophaalplaatsen gewezen wanneer de huidige plekken niet bereikbaar zijn.

Parkeren fase 1

Vanaf maandagochtend 22 augustus 07:00 uur a.s. kan niet geparkeerd worden ter plaatse van fase 1 (parkeervakken Gemiva). Deze fase duurt naar verwachting één week.

Aansluitend zullen de fasen 2 t/m 4 worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda op telefoonnummer 14-0182.

Plattegrond werkvak

omgevingskaart van Bestratingswerkzaamheden Jan Verswollezone e.o.