Werkzaamheden Achter de Vismarkt

vanaf maandag 27 juni 07:00 uur tot en met 1 juli 16:00 uur

Wat gaat er gebeuren?

Een gedeelte van Achter de Vismarkt wordt opnieuw bestraat en egaal gemaakt. Op de bijgaande tekening staat rood ingekleurd welke gedeelten aangepakt worden.

Wanneer en hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden zijn gepland vanaf maandag 27 juni a.s. om 07.00 uur. Als eerste wordt de rijbaan aangepakt, tussen de huisnummers 88-66. Achter de Vismarkt is dan afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Ook wordt op 2 locaties het trottoir opnieuw bestraat.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Er wordt naar gestreefd alle werkzaamheden vrijdag 1 juli 16.00 uur a.s. te hebben afgerond (onvoorziene omstandigheden daargelaten).

Parkeren

Vanaf de start van de werkzaamheden zal niet geparkeerd kunnen worden tussen de huisnummers 88-64. Wij adviseren u om uw auto vóór maandag 27 juni a.s. 07.00 uur elders te parkeren.

Bereikbaarheid woningen en winkel(s)

Met tekstborden wordt een omleiding ingesteld. De straat blijft hierdoor bereikbaar via de Lage Gouwe of via de Naaierstraat. Het éénrichtingverkeer wordt tijdelijk opgeheven. Fietsers en voetgangers kunnen de straten, winkels en woningen tijdens de werkzaamheden bereiken.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda op telefoonnummer 14-0182.

Plattegrond werkvak

omgevingskaart van Werkzaamheden Achter de Vismarkt