Bestratingswerkzaamheden en asfalteringswerk Industriestraat e.o.

vanaf 13 juni om 07:00 uur

Wat gaat er gebeuren?

Een gedeelte van de Industriestraat wordt opnieuw bestraat en gedeelten van het asfalt worden vernieuwd. De straat wordt niet afgesloten. Globale werkzaamheden die gepland staan:

  • fietsstroken (rood asfalt) worden vernieuwd;
  • gedeelten van de parkeervakken, inritten en trottoirs worden opnieuw bestraat en geëgaliseerd.

Op de tekening hieronder staan de betreffende locaties blauw ingekleurd.

Wanneer en hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Fase 1

De werkzaamheden starten maandag 13 juni a.s. om 07.00 uur met het wegfrezen van het fietsstrookje asfalt, en het opnieuw bestraten van de parkeervakken, tussen Onder de Boompjes en Nijverheidsstraat (even huisnummers).

Fase 2

Circa twee weken later wordt de overzijde van de Industriestraat (oneven huisnummers) aangepakt.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Er wordt naar gestreefd alle werkzaamheden medio juli te hebben afgerond (onvoorziene omstandigheden daargelaten).

Parkeren

Vanaf de start van de werkzaamheden zal niet geparkeerd kunnen worden tussen Onder de Boompjes en de Nijverheidsstraat, zijde even huisnummers. Wij adviseren u om uw auto vóór maandag 13 juni a.s. 07.00 uur elders te parkeren.

Bereikbaarheid bedrijven en aanwonenden

Waar nodig zal met loopschotten de bereikbaarheid van de panden worden gewaarborgd. Inritten naar de bedrijven zullen bereikbaar worden gehouden door het gefaseerd opnieuw bestraten van de inritten, in combinatie met (waar nodig) het leggen van stalen rijplaten. Dit geldt ook voor de inrit naar de Techniekstraat.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda op telefoonnummer 14-0182.

Plattegrond werkvak

omgevingskaart van Bestratingswerkzaamheden en asfalteringswerk Industriestraat e.o.