Werkzaamheden Lage Gouwe e.o.

vanaf 30 mei 07:00 uur tot en met 15 juni 16:00 uur

Wat gaat er gebeuren?

Tussen de Wijdstraat en Achter de Vismarkt wordt het trottoir en een gedeelte van de rijbaan van de Lage Gouwe opnieuw bestraat. Op de bijgaande tekening staat rood ingekleurd welke gedeelten aangepakt worden.

Wanneer en hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden starten op maandag 30 mei a.s. om 07.00 uur aan zowel het trottoir Lage Gouwe, ter hoogte van de Wijdstraat, als aan de rijbaan. Vanaf deze datum is de Lage Gouwe afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

Updates

13 juni 2016

De werkzaamheden verlopen zo voorspoedig dat wij verwachten woensdag 15 juni om 16:00 uur de straat weer open te kunnen stellen. Ook de parkeervakken zijn vanaf dat tijdstip weer normaal te gebruiken.

Parkeren

Vanaf het moment dat de werkzaamheden starten zal niet kunnen worden geparkeerd tussen de Wijdstraat en Achter de Vismarkt. Wij adviseren u om uw auto vóór maandag 30 mei a.s. 07:00 uur elders te parkeren.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Er wordt naar gestreefd alle werkzaamheden eind juni te hebben afgerond (onvoorziene omstandigheden daargelaten).

Bereikbaarheid woningen en winkel(s)

Uiteraard is winkelend publiek voor de winkeliers zeer belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat de winkels en de woningen te allen tijde normaal bereikbaar zijn. Waar nodig zal met loopschotten de bereikbaarheid worden gewaarborgd. Ook fietsers en voetgangers kunnen de straten, winkels en woningen tijdens de werkzaamheden bereiken.

Aanbieden huishoudelijk afval tijdens afsluiting Lage Gouwe

Omdat de straat tijdens de werkzaamheden is afgesloten, kunt u het huishoudelijk afval aanbieden aan Achter de Vismarkt. Achter de Vismarkt heeft de zelfde ophaaldagen voor het huisvuil (dinsdagen).

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda op telefoonnummer 14-0182.

Plattegrond werkvak

omgevingskaart van Werkzaamheden Lage Gouwe e.o.