Werkzaamheden Nieuwe Markt, Nieuwstraat e.o.

periode t/m eind juni 2016

Wat gaat er gebeuren?

Op verschillende plekken wordt er opnieuw bestraat en ge√ęgaliseerd. De locaties zijn op bijgaande tekening in rood ingekleurd.

Wanneer en hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden starten op maandag 23 mei a.s. om 07.00 uur aan de zijde van de Nieuwe Markt-passage. Daarna volgende de andere locaties.

Fasering

Om de overlast te beperken wordt in fasen gewerkt. Zo wordt vermeden dat op verschillende plekken tegelijk de bestrating is opgebroken.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Er wordt naar gestreefd alle werkzaamheden medio juni te hebben afgerond (onvoorziene omstandigheden daargelaten).

Bereikbaarheid woningen en winkel(s)

Uiteraard is winkelend publiek voor de winkeliers zeer belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat de winkels en de woningen te allen tijde normaal bereikbaar zijn. Waar nodig zal met loopschotten de bereikbaarheid worden gewaarborgd. Ook fietsers en voetgangers kunnen de straten, winkels en woningen tijdens de werkzaamheden bereiken.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda op telefoonnummer 14-0182.

Plattegrond werkvak

omgevingskaart van Werkzaamheden Nieuwe Markt, Nieuwstraat e.o.