Werkzaamheden Robaarstraat

periode 20 april tot 29 april 2016

In opdracht van de gemeente Gouda worden bestratingswerkzaamheden in de Robaarstraat uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

Op meerdere plaatsen in de Robaarstraat wordt de bestrating opnieuw egaal gemaakt.

Waar- en wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden starten woensdag 20 april a.s. om 07.00 uur. De verwachting is dat vrijdag 29 april de Robaarstraat gereed zal zijn.

Bereikbaarheid woningen

De woningen zijn voor voetgangers bereikbaar met loopschotten of in gebruik blijvende bestrating.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda op telefoonnummer 14-0182.

Plattegrond werkvak

omgevingskaart van Werkzaamheden Robaarstraat