Werkzaamheden Kleiweg (Kop van de Kleiweg)

periode tot eind juli 2016

De Kop van de Kleiweg is een belangrijke entree naar de binnenstad en de winkelstraten van Gouda. Die entree is nu rommelig en weinig uitnodigend. De herinrichting moet daar een aanzienlijke verbetering in brengen. Zie voor meer algemene informatie de website van de gemeente Gouda.

Wat gaat er gebeuren?

Voor de herinrichting staan de volgende werkzaamheden gepland:

  • Verwijderen boom (Kleiweg).
  • Snoeiwerk (Regentesseplantsoen).
  • Opnieuw bestraten Korte Vest.
  • Verwijderen bestrating trap Kleiweg (gefaseerd).
  • Maken fietssteiger (Regentesseplantsoen).
  • Maken gemetselde muur Kleiweg.
  • Herinrichten Kleiweg en Regentesseplantsoen.

Waar- en wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Korte Vest

Het herbestraten van de Korte Vest is afgerond.

Kleiweg (Oost)

De werkzaamheden aan kabels en leidingen en het metselwerk aan de zitbank en de boombak is in de afrondende fase. Half juni 2016 wordt gestart met de aanleg van de bestrating aan de oostzijde (zijde van Barrista Café). Hierna wordt gestart met het Regentesseplantsoen.

Regentesseplantsoen

Tot en met week 25 staan werkzaamheden aan kabels en leidingen in het Regentesseplantsoen gepland. Aansluitend wordt de bestrating Regentesseplantsoen opnieuw aangelegd, naar verwachting vanaf week 26. Na deze fase wordt gestart met de Kleiweg (West).

Kleiweg (West)

Tot en met week 27 staan werkzaamheden aan kabels en leidingen in de fase Kleiweg (West) gepland. Aansluitend wordt de bestrating Kleiweg (West) opnieuw aangelegd, naar verwachting vanaf week 28.

Zie ook de website van de gemeente Gouda.

Weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen deze termijn beïnvloeden.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid van uw winkel of woning?

Winkelend publiek is zeer belangrijk voor de winkeliers. Daarom zorgen we ervoor dat de winkels en woningen altijd voor winkelend publiek en aanwonenden goed bereikbaar blijven. Waar nodig, zal met loopschotten de bereikbaarheid blijven gewaarborgd. Fietsers en voetgangers kunnen de straat en woningen/winkels tijdens de werkzaamheden normaal bereiken.

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda op telefoonnummer 14-0182.